برگزاری کارگاه رفع شبهات دینی

درخواست حذف این مطلب

کارگاه تخصصی رفع شبهات دینی با حضور همکاران دین وزندگی اموزش وپرورش ناحیه 2 ارومیه ومناطق چهارگانه حومه ارومیه و با تدریس سرگروه استانی روز پانزدهم اسفند سال 96 در محل پژوهش سرای رازی برگزار گردید.